Kategorie

Promocje

Klasy produktow i limity przechowywania wartości

Certyfikaty w poszczególnych klasach:

KLASA BEZPIECZEŃSTWA

PODSTAWA PRAWNA

OPIS

Od 0 do XIII

Norma europejska PN-EN 1143-1

Gwarantuje ochronę antywłamaniową przedmiotów wartościowych.

S1 i S2

Norma europejska PN-EN 14450

Gwarantuje ochronę antywłamaniową przedmiotów wartościowych.

Broń i amunicja

Spełniających wymagania co najmniej klasy S1 według normy PN-EN 14450

Szafy do przechowywania broni i amunicji.

A

Zarządzenie 57 i 58 MON według rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2010 r. w sprawie organizacji i funkcjonowania kancelarii tajnych

Urządzenia, przeznaczone do przechowywania dokumentów poufnych.

B

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2010 r. w sprawie organizacji i funkcjonowania kancelarii tajnych

Urządzenia, przeznaczone do przechowywania dokumentów tajnych.

C

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2010 r. w sprawie organizacji i funkcjonowania kancelarii tajnych

Urządzenia, przeznaczone do przechowywania dokumentów  ściśle tajnych.

 

 

 

Gdy sejf pomyślnie przejdzie testy, przeprowadzane przez  uprawnione do tego instytucje, otrzymuje certyfikat w odpowiedniej klasie odporności. Im wyższy poziom ochrony zapewnia sejf, tym przyznana jest mu wyższa klasa odporności. W sejfie wyższej klasy mogą być przechowywane przedmioty o większej wartości.

 

 

Limity przechowywania wartości w poszczególnych klasach według Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 września 2010 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać ochrona wartości pieniężnych, przechowywanych i transportowanych przez przedsiębiorców i inne jednostki organizacyjne: