Kategorie

Promocje

Automatyzacja procesu obsługi gotówki w placówce handlowej 

Wypłata monet
  • Wypłata zasiłku kasjerskiego z określoną wartością i ilością monet na początku zmiany.
  • Obsługa wszystkich 9 nominałów monet (jedyne urządzenie na rynku).
Wypłata banknotów
  • Wypłata zasiłku kasjerskiego z określoną wartością i ilością banknotów.
Wpłata monet
  • Szybka wpłata wszystkich monet jednocześnie.
Wpłata banknotów
  • Szybka wpłata wszystkich banknotów.
Optymalizacja procesów cash handling
  • Odbiór gotówki przez CIT.
  • Optymalizacja częstotliwości odbioru gotówki i jej liczenia przez CIT.
Retail Cash Manager RCM
  • Oprogramowanie do zarządzania gotówką w sieci handlowej.
  • Kontrola procesów przepływu gotówki z poziomu aplikacji.