Kategorie

EMDEN 

Model z wrzutnią na górze sejfu, otwieraną do dołu z blachą odprowadzającą. Wrzutnia zamykana certyfi kowanym zamkiem kluczowym.