Filtrowanie

wysokość (wymiar zewnętrzny)
szerokość (wymiar zewnętrzny)
głębokość (wymiar zewnętrzny)
pojemność [l]
Klasa

Kategorie

Magazyn broni Jest 6 produktów.

Zgodnie z ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 21 października 2011 r.
w sprawie zasad uzbrojenia specjalistycznych uzbrojonych formacji ochronnych i warunków przechowywania oraz ewidencjonowania broni i amunicji.

Najważniejsze elementy Rozporządzenia dotyczące przechowywania broni:

§ 2. Na wyposażeniu specjalistyczn...

Zgodnie z ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 21 października 2011 r.
w sprawie zasad uzbrojenia specjalistycznych uzbrojonych formacji ochronnych i warunków przechowywania oraz ewidencjonowania broni i amunicji.

Najważniejsze elementy Rozporządzenia dotyczące przechowywania broni:

§ 2. Na wyposażeniu specjalistycznych uzbrojonych formacji ochronnych pozostają następujące rodzaje broni:
1) broń palna bojowa i gazowa w postaci pistoletów i rewolwerów centralnego zapłonu o kalibrach od 6 mm do 12 mm;
2) pistolety sygnałowe;
3) pistolety maszynowe o kalibrze od 6 mm do 12 mm;
4) strzelby gładkolufowe powtarzalne o kalibrze wagomiarowym 12;
5) karabinki o kalibrze od 5,45 mm do 7,62 mm;
6) paralizatory elektryczne o średniej wartości prądu w obwodzie przekraczającej 10 mA.

§ 8. 1. Broń, o której mowa w § 2, i amunicję będące w posiadaniu specjalistycznej uzbrojonej formacji ochronnej przechowuje się w magazynie broni, z zastrzeżeniem § 11 ust. 3.

3. Poza magazynem broni, o którym mowa w § 8 ust. 1, w innym pomieszczeniu dopuszcza się:
1) przechowywanie 1 egzemplarza broni, o której mowa w § 2 pkt 1—5, i amunicji oraz do 4 egzemplarzy broni, o której mowa w § 2 pkt 6, w urządzeniach spełniających wymagania co najmniej klasy S2 wg normy PN-EN 14450, na trwałe przymocowanych do elementów konstrukcyjnych budynku, zabezpieczonych systemem sygnalizacji włamania i napadu z transmisją sygnału alarmu do uzbrojonego stanowiska interwencyjnego, pełniącego całodobowy dyżur. W przypadku braku wyposażenia pomieszczenia w tę sygnalizację powinno ono być objęte całodobową uzbrojoną ochroną;

2) przechowywanie do 5 egzemplarzy broni, o której mowa w § 2 pkt 1—5, i amunicji oraz do 10 egzemplarzy broni, o której mowa w § 2 pkt 6, w urządzeniach spełniających wymagania co najmniej klasy -I- wg normy PN-EN 1143-1, ale wyposażonych co najmniej w jeden zamek certyfikowany klasy C wg normy PN-EN-1300, na trwałe przymocowanych do elementów konstrukcyjnych budynku, zabezpieczonych systemem sygnalizacji włamania i napadu z transmisją sygnału alarmu do uzbrojonego stanowiska interwencyjnego, pełniącego całodobowy dyżur. W przypadku braku wyposażenia pomieszczenia w tę sygnalizację powinno ono być objęte całodobową uzbrojoną ochroną.

Więcej
Pokazuje 1 - 6 z 6 elementów
 • Sejf na broń w klasie I, z atestowanym zamkiem w klasie C spełnia wymogi dot. Magazynu broni. Przechowywanie do 5 egzemplarzy broni, o której mowa w § 2 pkt 1—5, i amunicji oraz do 10 egzemplarzy broni, o której mowa w § 2 pkt 6 w RM w sprawie zasad uzbrojenia specjalistycznych uzbrojonych formacji ochronnych i warunków przechowywania oraz...

  3 360,36 zł brutto
  2 732,00 zł netto
 • Sejf na broń w klasie I, z atestowanym zamkiem w klasie C spełnia wymogi dot. Magazynu broni. Przechowywanie do 5 egzemplarzy broni, o której mowa w § 2 pkt 1—5, i amunicji oraz do 10 egzemplarzy broni, o której mowa w § 2 pkt 6 w RM w sprawie zasad uzbrojenia specjalistycznych uzbrojonych formacji ochronnych i warunków przechowywania oraz...

  3 372,66 zł brutto
  2 742,00 zł netto
 • Sejf na broń w klasie I, z atestowanym zamkiem w klasie C spełnia wymogi dot. Magazynu broni. Przechowywanie do 5 egzemplarzy broni, o której mowa w § 2 pkt 1—5, i amunicji oraz do 10 egzemplarzy broni, o której mowa w § 2 pkt 6 w RM w sprawie zasad uzbrojenia specjalistycznych uzbrojonych formacji ochronnych i warunków przechowywania oraz...

  3 571,92 zł brutto
  2 904,00 zł netto
 • Sejf na broń w klasie I, z atestowanym zamkiem w klasie C spełnia wymogi dot. Magazynu broni. Przechowywanie do 5 egzemplarzy broni, o której mowa w § 2 pkt 1—5, i amunicji oraz do 10 egzemplarzy broni, o której mowa w § 2 pkt 6 w RM w sprawie zasad uzbrojenia specjalistycznych uzbrojonych formacji ochronnych i warunków przechowywania oraz...

  3 606,36 zł brutto
  2 932,00 zł netto
 • Sejf na broń w klasie I, z atestowanym zamkiem w klasie C spełnia wymogi dot. Magazynu broni. Przechowywanie do 5 egzemplarzy broni, o której mowa w § 2 pkt 1—5, i amunicji oraz do 10 egzemplarzy broni, o której mowa w § 2 pkt 6 w RM w sprawie zasad uzbrojenia specjalistycznych uzbrojonych formacji ochronnych i warunków przechowywania oraz...

  3 950,76 zł brutto
  3 212,00 zł netto
 • Sejf na broń w klasie I, z atestowanym zamkiem w klasie C spełnia wymogi dot. Magazynu broni. Przechowywanie do 5 egzemplarzy broni, o której mowa w § 2 pkt 1—5, i amunicji oraz do 10 egzemplarzy broni, o której mowa w § 2 pkt 6 w RM w sprawie zasad uzbrojenia specjalistycznych uzbrojonych formacji ochronnych i warunków przechowywania oraz...

  4 824,06 zł brutto
  3 922,00 zł netto
Pokazuje 1 - 6 z 6 elementów