Filtrowanie

Włączone filtry:
  Wysokość (wymiar zewnętrzny) [mm]
  Szerokość (wymiar zewnętrzny) [mm]
  Głębokość (wymiar zewnętrzny) [mm]
  Klasa antywłamaniowa

  Kategorie

  Promocje

  Magazyn broni Jest 10 produktów.

  Pokazuje 1 - 10 z 10 elementów
  Pokazuje 1 - 10 z 10 elementów

  Zgodnie z ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 21 października 2011 r.
  w sprawie zasad uzbrojenia specjalistycznych uzbrojonych formacji ochronnych i warunków przechowywania oraz ewidencjonowania broni i amunicji.

  Najważniejsze elementy Rozporządzenia dotyczące przechowywania broni:

  § 2. Na wyposażeniu specjalistyczny...

  Zgodnie z ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 21 października 2011 r.
  w sprawie zasad uzbrojenia specjalistycznych uzbrojonych formacji ochronnych i warunków przechowywania oraz ewidencjonowania broni i amunicji.

  Najważniejsze elementy Rozporządzenia dotyczące przechowywania broni:

  § 2. Na wyposażeniu specjalistycznych uzbrojonych formacji ochronnych pozostają następujące rodzaje broni:
  1) broń palna bojowa i gazowa w postaci pistoletów i rewolwerów centralnego zapłonu o kalibrach od 6 mm do 12 mm;
  2) pistolety sygnałowe;
  3) pistolety maszynowe o kalibrze od 6 mm do 12 mm;
  4) strzelby gładkolufowe powtarzalne o kalibrze wagomiarowym 12;
  5) karabinki o kalibrze od 5,45 mm do 7,62 mm;
  6) paralizatory elektryczne o średniej wartości prądu w obwodzie przekraczającej 10 mA.

  § 8. 1. Broń, o której mowa w § 2, i amunicję będące w posiadaniu specjalistycznej uzbrojonej formacji ochronnej przechowuje się w magazynie broni, z zastrzeżeniem § 11 ust. 3.

  3. Poza magazynem broni, o którym mowa w § 8 ust. 1, w innym pomieszczeniu dopuszcza się:
  1) przechowywanie 1 egzemplarza broni, o której mowa w § 2 pkt 1—5, i amunicji oraz do 4 egzemplarzy broni, o której mowa w § 2 pkt 6, w urządzeniach spełniających wymagania co najmniej klasy S2 wg normy PN-EN 14450, na trwałe przymocowanych do elementów konstrukcyjnych budynku, zabezpieczonych systemem sygnalizacji włamania i napadu z transmisją sygnału alarmu do uzbrojonego stanowiska interwencyjnego, pełniącego całodobowy dyżur. W przypadku braku wyposażenia pomieszczenia w tę sygnalizację powinno ono być objęte całodobową uzbrojoną ochroną;

  2) przechowywanie do 5 egzemplarzy broni, o której mowa w § 2 pkt 1—5, i amunicji oraz do 10 egzemplarzy broni, o której mowa w § 2 pkt 6, w urządzeniach spełniających wymagania co najmniej klasy -I- wg normy PN-EN 1143-1, ale wyposażonych co najmniej w jeden zamek certyfikowany klasy C wg normy PN-EN-1300, na trwałe przymocowanych do elementów konstrukcyjnych budynku, zabezpieczonych systemem sygnalizacji włamania i napadu z transmisją sygnału alarmu do uzbrojonego stanowiska interwencyjnego, pełniącego całodobowy dyżur. W przypadku braku wyposażenia pomieszczenia w tę sygnalizację powinno ono być objęte całodobową uzbrojoną ochroną.

  Więcej