Najczęściej zadawane pytania

1. Klasy sejfów

KLASA BEZPIECZEŃSTWA

PODSTAWA PRAWNA

OPIS

Od 0 do XIII

Norma europejska PN-EN 1143-1

Gwarantuje ochronę antywłamaniową przedmiotów wartościowych.

S1 i S2

Norma europejska PN-EN 14450

Gwarantuje ochronę antywłamaniową przedmiotów wartościowych.

Broń i amunicja

Kryteria Techniczne KT/101/IMP/2004(6)

Szafy do przechowywania broni i amunicji.

A

Zarządzenie 57 i 58 MON według rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2010 r. w sprawie organizacji i funkcjonowania kancelarii tajnych

Urządzenia, przeznaczone do przechowywania dokumentów poufnych.

B

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2010 r. w sprawie organizacji i funkcjonowania kancelarii tajnych

Urządzenia, przeznaczone do przechowywania dokumentów tajnych.

C

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2010 r. w sprawie organizacji i funkcjonowania kancelarii tajnych

Urządzenia, przeznaczone do przechowywania dokumentów  ściśle tajnych.


2. Limity przechowywania wartości wg PN-EN 1143-1 oraz PN-EN 14450


3. Ważność certyfikatu

W związku z liczynymi pytaniami informujemy, zgodnie z IMP:

Termin ważności certyfikatu ustalany jest dla producenta i jest istotny dla klienta, który nabywając produkt, powinien nabyć go w okresie ważności certyfikatu.
Termin ten nie dotyczy wyrobów będących od dłuższego czasu w ekspoloatacji, pod warunkiem, że wyrób ten został nabyty w okresie ważności certyfikatu i nie uległy zmianie przepisy.

Reasumując. Certyfikaty wydawane są na okres 3 lat. Producent chcąc dalej sprzedawać wyrób musi wystąpić o recertyfikację. Klient końcowy ma nabyć produkt w okresie ważności certyfikatu, następnie nie musi występować o recertyfikację wyrobu.


4. Przechowywanie broni

Z dniem 1 października 2014 r. weszło w życie nowe ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH z dnia 26 sierpnia 2014 r. w sprawie przechowywania, noszenia oraz ewidencjonowania broni i amunicji.

Najważniejsze informację dotyczące przechowywania broni i amunicji:

§ 2. Broń i amunicję przechowuje się w odpowiednio przystosowanym do tego celu pomieszczeniu, zwanym dalej „magazynem
broni”, lub w urządzeniach spełniających wymagania co najmniej klasy S1 według normy PN-EN 14450.

§ 12. Podmioty posiadające broń i amunicję oraz osoby posiadające broń i amunicję na podstawie pozwolenia, o którym
mowa w art. 10 ust. 4 ustawy, które uzyskały pozwolenie na broń wydane przed dniem wejścia w życie rozporządzenia,
dostosują sposób przechowywania broni i amunicji do wymogów, o których mowa w § 3–6:
1) w terminie 5 lat od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia;
2) z dniem uzyskania nowego pozwolenia na broń – w przypadku uzyskania nowego pozwolenia na broń wydanego
po dniu wejścia w życie niniejszego rozporządzenia

Szafa posiadająca certyfikat S1 powinna na wewnętrznej stronie drzwi posiadać przymocowaną w sposób stały plakietkę certyfikującą Instytutu Mechaniki Precyzyjnej.

Szafy oraz sejfy sprzedawane przez naszą firmę spełniają powyżej wymienione wymagania.


5. Kotwienie szaf na broń - czy wymagane?

Często klienci pytają czy muszą kotwić szafę na broń.

Poniżej prezentujemy stanowiska przez różne instytucje:

Stanowisko Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego dr. inż. Tomasza Schweltzer z dn. 19 stycznia 2015 roku przesłane do Zarządu Polskiego Towarzystwa Kolekcjonerskiego

     W odpowiedzi na Państwo pismo, przekazane do PKN pocztą elektroniczną 29 grudnia 2014 r. dotyczące interpretacj postanowień normy PN-EN 14450:2006 w zakresie kotwienia szaf na broń przedstawiam opinię KT 273 ds. Mechanicznych Urządzeń Zabezpieczających:

    W normnie PN-EN 14450:2006 jest następujący zapis: "Urządzenie wolnostojące o masie poniżej 1000kg musi mieć przynajmniej dwa otwory , przez które może być zakotwiczone. Oba te otwory powinny być wykonane w powierzchni, poprzez którą urządzenie jest zakotwiczone. Zakotwiczenie w każdym z otworów do kotwiczenia powinno mieć wytrzymałość mechaniczną kotwiczenia co najmniej równą podanej w Tabeli 1", tzn. kotwienie w każdym z otworów powinno mieć wytrzymałość mechaniczną dla klasy S1 - 20kN, i dla klasy S2 - 30kN, dla każdego otworu przez które może być zakotwiczone.

    Reasumując wg wymagań normy PN-EN 14450 - szafa na broń spełnia wymagania klasy S1 wtedy i tylko wtedy, gdy jest przytwierdzona do podłoża. Sposób mocowania do podłoża powinien być określony przez producenta szaf.

Podobne stanowisko zajmuje IMP:

Stanowisko Policji:6. Czy można przechowywać broń w sejfie zgodnie z normą PN-EN 1143-1

W związku, iż norma PN-EN 1143-1 dotyczy wyrobów o wyższych klasach odporności na włamanie, niż norma PN-EN 14450 dotycząca klasy S1 wskazana w Rozporzadzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 26 sierpnia 2014 roku w sprawie przechowywania, noszenia oraz ewidencjonowaniu broni i amunicji można przechowywać broń w sejfach klasyfikowanych wg normy PN-EN 1143-1