Kategorie

Promocje

Przechowywanie broni i amunicji

Z dniem 1 października 2014 r. weszło w życie nowe ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH z dnia 26 sierpnia 2014 r. w sprawie przechowywania, noszenia oraz ewidencjonowania broni i amunicji.

Najważniejsze informację dotyczące przechowywania broni i amunicji:

§ 2. Broń i amunicję przechowuje się w odpowiednio przystosowanym do tego celu pomieszczeniu, zwanym dalej „magazynem
broni”, lub w urządzeniach spełniających wymagania co najmniej klasy S1 według normy PN-EN 14450.

§ 12. Podmioty posiadające broń i amunicję oraz osoby posiadające broń i amunicję na podstawie pozwolenia, o którym
mowa w art. 10 ust. 4 ustawy, które uzyskały pozwolenie na broń wydane przed dniem wejścia w życie rozporządzenia,
dostosują sposób przechowywania broni i amunicji do wymogów, o których mowa w § 3–6:
1) w terminie 5 lat od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia;
2) z dniem uzyskania nowego pozwolenia na broń – w przypadku uzyskania nowego pozwolenia na broń wydanego
po dniu wejścia w życie niniejszego rozporządzenia

Szafa posiadająca certyfikat S1 powinna na wewnętrznej stronie drzwi posiadać przymocowaną w sposób stały plakietkę certyfikującą Instytutu Mechaniki Precyzyjnej.

Szafy oraz sejfy sprzedawane przez naszą firmę spełniają powyżej wymienione wymagania.