Sejfy na potrzeby obiektów noclegowych, czyli do czego zobowiązane są hotele względem swoich gości
    Home  

Sejfy na potrzeby obiektów noclegowych

Zasadnicze pytanie w tej kwestii brzmi: „Kiedy hotel nie odpowiada za rzeczy osobiste swoich gości?” Można powiedzieć, iż obiekty noclegowe zobowiązane są do odpowiedniego zabezpieczenia dobytku swoich gości na okres całego ich pobytu. Jakiekolwiek ogłoszenia czy umowy podpisywane przy rezerwacji miejsca noclegowego, zwalniające z takowego obowiązku są nieważne pod względem prawnym. Gdy dojdzie do zniszczenia, uszkodzenia, częściowego uszkodzenia bądź zagubienia dorobku klienta hotelu nie z jego winy, klient ten ma pełne prawo ubiegać się o odszkodowanie. Hotel nie odpowiada jednak za szeroko pojęte szkody, wynikłe z: wyłącznej winy poszkodowanego bądź osób mu towarzyszących, właściwości danej rzeczy oraz siły wyższej. Przykładowo: nie możemy ubiegać się o odszkodowanie, gdy sami otworzyliśmy okno w pokoju, a złe warunki atmosferyczne doprowadziły do zalania naszego komputera.


A co z pojazdem pozostawionym na hotelowym parkingu?
Żaden obiekt noclegowy nie ponosi odpowiedzialności za pojazd pozostawiony na parkingu – nawet do niego przynależnym. Wyjątek stanowi sytuacja, w której gość hotelu zawarł ‘z hotelem’ umowę przechowywania. Oczywiście, od tej umowy również są wyjątki – właściciel obiektu nie odpowiada za szeroko pojęte uszkodzenia pojazdu, gdy były one spowodowane wyrzuceniem przedmiotu z pokoju hotelowego. W takim przypadku za szkody odpowiada osoba, która takowy przedmiot wyrzuciła. W tym miejscu należy dodać również, że właściciel obiektu noclegowego nie odpowiada za zachowanie zwierząt gości.


Przechowywanie rzeczy – depozyt czy sejf?
Właściciel obiektu noclegowego odpowiada natomiast za wszystkie rzeczy gości hotelu oddane do przechowywania. Każdy obiekt zobowiązany jest do przyjmowania na przechowanie takich rzeczy jak: kosztowności, gotówka, cenne przedmioty, a także przedmioty mające charakter naukowy oraz artystyczny. Oczywiście, od każdej reguły jest wyjątek. Tak więc, właściciel nie odpowiada za przedmioty zagrażające bezpieczeństwu, o znacznych gabarytach oraz mających cenę nieadekwatną do standardu obiektu. Jeżeli rzeczy pozostawione w depozycie ulegną zniszczeniu czy kradzieży, hotel zobowiązany jest wypłacić ich właścicielowi całą zadeklarowaną wcześniej wartość.


Czy w hotelowej skrytce można zdeponować broń?
Broń zalicza się do tzn. przedmiotów niebezpiecznych, a więc hotel nie ma obowiązku jej przechowywania. Nie ma obowiązku nie znaczy oczywiście, że nie może wyjść naprzeciw oczekiwaniom swoich klientów. Niektóre obiekty noclegowe, posiadają ‘na stanie’ sejfy spełniające wymagania co najmniej klasy S1 według normy PN-EN 14450, w których można przechowywać broń – na przykład sportową bądź myśliwską. Osoba odpowiedzialna za przygotowanie noclegu w takim obiekcie może jednak zweryfikować, czy gość posiada aktualne pozwolenie na broń, a także zażądać spisania umowy najmu sejfu.


Sejf w recepcji
Prawda jest taka, że w każdej recepcji hotelowej znajdziemy sejf. Jego wielkość czy klasa zależą od standardu obiektu noclegowego. Niekiedy jest to sejf z dostępem wyłącznie dla pracowników ośrodka – goście deponują wybrane rzeczy, a w ramach potwierdzenia usługi dostają specjalne pokwitowania depozytów. Coraz częściej możemy spotkać sejfy dostępne bezpośrednio dla klientów obiektu – goście hotelu otrzymują osobny klucz bądź kod dostępu do sejfu i mogą z niego korzystać samodzielnie. W najbardziej prestiżowych obiektach noclegowych możemy znaleźć specjalne monitorowane pomieszczenia z szafami sejfowymi i skrytkami depozytowymi, których funkcjonowanie podobne jest do tych w bankach.